Mykola Kutniakhov_muralist_painter_artist landscapes

Every single sketch Mykola Kutniakhov at an early stage is a perfect synthesis, which allows it then increase in the studio etude pictures to much larger formats, or wall of architectural buildings.

MYKOLA KUT © (Kutniakhov)

Press release

In 1965 he met Illya Ovcharenko, the sculptor who introduced him to the world of visual art.

In 1967 he graduated from art school and became a student of Luhansk Art College. He successfully graduated with an honor (Red Diploma).

In 1974, after the military service, he started his studying in Kyiv State Art Institute, now the National Academy of Fine Arts and Architecture.

He studied in the monumental painting workshop. It was founded by the famous monumentalist Mykhailo Boychuk — a Ukrainian teacher and friend of a Mexican monumentalist painter Diego Rivera, whose traditions and heritage Mykola Kut followed at an early stage of his work.

Since 1979 he is an active member of national and international exhibitions.

In 1989 becomes a Member of the National Artist Union of Ukraine http://konshu.org/en/artist.html

Mykola Kut easel and monumental works, made in different techniques, are in museums and private collections, they also decorate city squares and architectural facades in Ukraine and abroad.

Since 1989 the author creates his unique personal style. Inspired by nature and landscape space, he creates monumental spatial paintings. One of their distinctive features is compositional perfection and original coloring. Today Mykola Kut is one of the few artists in modern Ukraine who work with the landscape theme specifically in large formats, having developed his own personal style distinguished by many Ukrainian art historians as unique and having no analogs in the history of classical and contemporary art.

Mykola Kut every single sketch at an early stage has a perfect generalization, which allows later to enlarge etude pictures to much larger formats, either non-standart canvas or architectural building walls.

Site http://www.m-kut.name/

Page in Facebook | Mykola Kutniakhov

Mykola Kut art is versatile, it contains monumental works made in different techniques — smalt mosaics, stained glass, encaustic, murals, portraits, iconography, multi-figured compositions.

__________________________________________________

In 2001 he accepts an offer from the Kyiv Dnipro district to head the Kyiv Art School №6 http://my-shkola.kiev.ua/. He still holds the position of honorary director and combines all kinds of art and aesthetic education for Kyiv youth.

Mykola Kut is a winner of many national and art awards:

The Kiev mayor “Honor Sign» — 2003 and 2007

Two “George the Victorious” orders of I and II degrees from the Kiev Patriarchate Ukrainian Orthodox Church in 2012

Honor of the Parliament of Ukraine of III degree, 2015

Laureate of the Kiev Artist Union of Ukraine «ARTIST», nomination: best monumental work in 2015

Honorary Doctor of Fine Arts — Academy of Sciences and Arts «Union» S Korolev (Russia) since 2013

Микола Кутняхов (творчій псевдонім Микола Кут)

Народився в квітні місяці 1952 року у м. Луганську (Україна)
У 1965 році доля звела його з скульптором Овчаренко І.П.
який відкрив йому світ образотворчого мистецтва.
У 1967 році, закінчив художню школу. В тому ж році вступає в Луганське художнє училище, де вчиться під
керівництвом таких вчителів, як
Вайнреб В.М., Ковалів І.І., Компанець Т.М., та успішно закінчує його з відзнакою (Червоний Диплом).
У 1974 році, поступає у Київський державний художній інститут нині Національна Академія Образотворчого мистецтва і Архітектури (м.Київ — Україна) під керівництвом професора Стороженко М.А.
Навчається в майстерні монументального
живопису. Майстерні, одним с засновників якої був славнозвісний український монументаліст Михайло Бойчук вчитель і друг мексиканського монументаліста Дієго Рівери, традиції і доробок яких унаслідував Микола Кутняхов на початковому етапі своєї творчості. З 1979 року активний учасник національних
та міжнародних виставок.
З 1989 – Член Національної Спілки художників України.Станкові та монументальні твори Миколи Кутняхова,
виконані у різноманітних техніках знаходяться
в музеях, приватних колекціях, та прикрашають
площі, інтер’єри, фасади архітектурних споруд
України та за її межами.
З 1989 року створює свій неповторний авторський стиль виконання творів. Надихаючись в своїй творчості темою природи і ландшафтного простору, створює монументально просторові картини, одною з особливостей яких є композиційна досконалість і оригінальний колорит. На сьогоднішній день Микола Кутняхов, один з не багатьох художників сучасної України який працює з темою пейзажу, причому на великих площинах, розробивши свій власний авторський стиль відмічений багатьма українськими мистецтвознавцями як унікальний за образом і немаючим аналогів в історії класичного і сучасного мистецтва.Кожен окремий етюд Миколи Кутняхова вже на початковому етапі має досконале узагальнення, яке дозволяє йому вже потім у майстерні збільшувати етюдні картини до значно більших форматів, чи то великоформатні холости, чи то стіни архітектурних будівель.Сайт автора http://www.m-kut.name/

Сторінка в Facebook | Mykola Kutniakhov

Творчість Миколи Кутняхова багатогранна, в ній присутні монументальні твори, виконані в різноманітних техніках — смальтова мозаїка, вітраж, енкаустика, настінний розписи, портрети, авторській іконопис, багатофігурні композиції.

__________________________________________________

В 2001 році приймає пропозицію від Дніпровського району міста Києва очолити Київську Школу Мистецтв №6 ім. Г.Жуковського (м.Київ — Україна) http://my-shkola.kiev.ua/ в якій займає посаду почесного директора поєднує всі види мистецтв і естетичного виховання молоді Києва.

Лауреат багатьох державних і мистецьких відзнак:

«Знак ПОШАНИ» Київського міського Голови – 2003 року і 2007 року

Кавалер двох орденів «св.Георія Переможця» І та ІІ ступенів від Української Православної Церкви Київського Патріархату з 2012 року

Почесна відзнака Верховної Ради України ІІІ ступеню _ 2015 року

Лауреат премії Київської Організації Спілки Художників України «МИТЕЦЬ»

В номінації краща монументальна робота 2015 року

Почесний Доктор Мистецтвознавства

Академії Наук и Мистецтв «СОЮЗ» ім. С.П. Корольова з 2013 року